Titlul proiectului:

„Modernizare sediu și dotare cu echipamente performante și schimbare destinație din locuință în sediu de firmă”

 

Denumirea beneficiarului:

SC MIHUL SRL

 

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – 2.1.A Microîntreprinderi  SC MIHUL SRL a obținut finanțare pentru proiectul „Modernizare sediu și dotare cu echipamente performante și schimbare destinație din locuință în sediu de firmă”, cod SMIS 104791.

 

Scopul proiectului:

Creșterea performanței economice a societății ca urmare a modernizării spațiului funcțional existent și a bazei logistice deținute.

 

Obiectivele proiectului:

 

Obiectivul general

Dezvoltarea organizațională a S.C. MIHUL S.R.L, cu impact pozitiv asupra competitivității economice a mediului antreprenorial regional.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Modernizarea bazei logistice a MIHUL S.R.L într-un interval de 36 luni prin achiziționarea de dotări de specialitate moderne;
 2. Optimizarea condițiilor de desfășurare a activităților din cadrul S.C. MIHUL S.R.L. prin reabilitarea spațiului de lucru existent;
 3. Redimensionarea volumului de resurse umane în acord cu noua capacitate logistică a S.C. MIHUL S.R.L., prin creșterea numărului mediu de salariați de la 8 la 13 în contextul implementării investiției.

 

Rezultatele proiectului:

 1. Spațiu funcțional si logistică modernă, aliniate la standardele de calitate din domeniul serviciilor inginerie si consultanței tehnice.

Proiectul investițional ce vizează modernizarea spațiului funcțional si dotarea bazei logistice cu echipamente, softuri și instrumente de lucru de ultimă generație, se va materializa prin:

 • infrastructura spațiului de lucru reabilitată și modernizată;
 • 10 sisteme de calcul de tip desktop și un sistem de calcul de tip portabil (inclusiv SO);
 • 1 echipament multifuncțional digital format A0;
 • 1 multifuncțională color A3;
 • 1 set complet de telemetru;
 • 1 profometru;
 • 1 set sclerometru;
 • 1 maşină de pliat hârtia;
 • 1 software pentru proiectare şi calcul instalaţii HVAC;
 • 1 software de proiectare şi calcul pentru instalatii sanitare;
 • 1 software de proiectare şi calcul pentru instalatii electrice;
 • 1 software pentru realizarea desenelor tehnice în format 3D;
 • 1 solutie integrata de proiectare pentru armare;
 • 1 sistem software grafic pentru proiectare, calcul și verificare a structurilor.
 1. Cresterea numarului mediu de angajati.

Creşterea previzionată a numărului mediu angajaţi este justificată de necesitatea dimensionării volumului de resurse umane, în acord cu capacitatea firmei de a contracta servicii inginerie si consultanta tehnica, dezvoltată prin proiect. Astfel, în faza de implementare a investiţiei, S.C MIHUL S.R.L. îşi va păstra numărul mediu de salariaţi înregistrat în exerciţiul financiar aferent anului 2015 (8 salariaţi), ca în faza de operare a investiţiei propuse, să îşi crească numărul mediu de salariaţi de la 8 la 13, în vederea acoperirii necesarului de personal, în contextul dezvoltării productivităţii interne şi a capacităţii de prestare a serviciilor.

 

 1. Livrabile obtinute contextul realizarii actiunilor de management şi promovare ale proiectului.

Elaborarea şi manangementul eficient al proiectului propus implică realizarea de documentaţii şi livrabile aferente acţiunilor de pregătire a proiectului, realizare proceduri de achiziţii, monitorizare contracte, raportarea progresului, decontarea cheltuielilor şi asigurarea vizibilităţii proiectului respectiv:

 • cererea de finanţare a proiectului; planul de afaceri;
 • documentaţiile de atribuire şi contractele de achiziţie de lucrări, bunuri şi servicii;
 • instrumente de lucru şi documente de monitorizare a contractelor de achiziţie de lucrări, bunuri şi servicii;
 • rapoarte de progres aferente activităţii de raportare a progresului în implementarea proiectului;
 • cererile plată şi de rambursare;
 • materialele de informare şi publicitate aferente proiectului (anunţuri de presă, afiş/panou, placă permanentă şi autocolante pentru echipamentele şi utilajele achiziţionate).

 

Data de începere a proiectului: 01.10.2016

 

Perioada de implementare: 01.10.2016 – 31.01.2020

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro)

 

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“