Fluxul tehnologic în cadrul SC MIHUL s.r.l. are la baza colaborarea celor 5 departamente existente în cadrul firmei, în 8 etape de lucru cu proceduri bine stabilite privind responsabilitatea fiecarui proiectant în parte. Organizarea departamentelor  respecta urmatoarea clasificare:

 

1) departamentul de  management al proiectelor

2) departament arhitectura

3) departament structura

4) departament instalatii

5) departament economic – costuri

Etapele de lucru pentru elaborarea proiectelor sunt urmatoarele:

Elaborarea temei de proiectare se realizeaza între departamentul de management si client, primul fiind acela care primeste informatiile, documentele si solicitarile specifice fiecarui proiect în parte. Sunt situatii cand clientii vin cu teme foarte bine stabilite din toate punctele de vedere, dar sunt si situatii cand tema se stabileste prin schimbul de informatii între client si departamentul de management al proiectelor, pe baza documentelor pe care le detine clientul, cum ar fi:

 

  • certificatul de urbanism,
  • actul de proprietate
  • extrasul de carte funciara
  • studiul geotehnic
  • ridicarea topografica vizata OCPI

Cu exceptia actului de proprietate si al extrasului de carte funciara care tin exclusiv de client, la cererea expresa a acestuia, obtinerea certificatului de urbanism sau realizarea studiilor de teren  pot reveni SC MIHUL srl, prin stipularea acestora în contractul de prestari servicii de proiectare. În aceasta situatie, SC MIHUL s.r.l. comanda studiile de teren unor terti, acestea fiind servicii externalizate , realizate prin colaboratorii firmei.

Pe baza documentelor puse la dispozitie de catre client si a studiilor de teren, la solicitarea departamentului de management al proiectelor, se trece la elaborarea unei solutii preliminare de catre departamentul de arhitectura, în colaborare cu departamentul economic – costuri, pentru satisfacerea cerintelor clientului, în relatie directa cu posibilitatile de bugetare ale proiectului. 

Propunerea initiala este prezentata de catre managementul de proiect clientului, pentru aprobare, ocazie cu care se stabilesc si detalii suplimentare vizand modul de elaborare a proiectului, punctandu-se eventualele cerinte suplimentare sau modificarea celor initiale. Cu aceasta ocazie se prezinta planuri, sectiuni, fatade si perspective de principiu, care vor constitui mai tarziu baza elaborarii  proiectului.

Dupa aprobarea propunerii initiale de catre client, departementul de management al proiectelor si departamentul de arhitectura aduc la cunostinta departamentelor de structura si instalatii conditiile temei de proiectare si traseaza principalele linii directoare privind solutiile tehnice propuse a fi implementate.

4.1 Elaborarea proiectului de arhitectura

 

Pe baza temei de proiectare si a propunerii initiale aprobate de catre client si departamentul de management a proiectelor, departamentul de arhitectura trece la elaborarea propriu-zisa a proiectului pentru faza de proiect tehnic de executie si proiect de detaliu de executie, parte scrisa, parte desenata si cantitati de lucrari.

 

Fisierele în format .dwg cu propunerile de arhitectura sunt transmise departamentelor de structura si instalatii.

 

4.2 Elaborarea proiectului de arhitectura

 

Pe baza desenelor departamentului de arhitectura, departamentul de structura elaboreaza proiectul de rezistenta faza de proiect tehnic de executie si proiect de detaliu de executie, parte scrisa, parte desenata si cantitati de lucrari.

 

 

Utilizarea diferitelor licente pentru proiectarea structurilor tine de natura acesora, întrucat fiecare tip de soft este specializat în calculul unor anumite tipuri de structuri, functie de natura acestora si materialul utilizat – structuri portante, structuri  pe cadre, structuri spatiale sau din prefabricate de beton, realizate din  zidarie, metal, beton turnat in situ, lemn, etc.

 

4.3 Elaborarea proiectului de instalatii

 

Pe baza desenelor departamentului de arhitectura, departamentul de instalatii elaboreaza proiectele de instalatii sanitare, electrice, termice, HVAC sau alte instalatii speciale solicitate prin tema, faza de proiect tehnic de executie si proiect de detaliu de executie, parte scrisa, parte desenata si cantitati de lucrari.

 

4.4       Elaborarea devizului proiectului de catre departamentul economic – cost.

 

În toate cele trei etape de elaborare ale proiectului, descrise la punctele 4.1, 4.2 si 4.3 vor rezulta cantitati de lucrari specifice fiecarei specialitati, care vor fi transmise departamentului economic – cost, si care realizeaza listele de cantitati de lucrari centralizate si devizul martor.

 

O caracteristica extrem de importanta a etapei de elaborare a proiectului este schimbul continuu si intens de informatii între toate cele patru departamente, pentru ajustarea tuturor solutiilor tehnice si  eliminarea disfunctiilor, contradictiilor sau a   conflictelor rezultate  între propunerile diferitelor specialitati, urmarindu-se totodata în permanenta încadrarea proiectului în bugetul disponibil.

Dupa editarea exemplarului martor, care contine forma elaborata  a tuturor proiectelor aferente specialitatilor implicate, departamentul de management al proiectelor realizeaza verificarea calitativa a tuturor documentatiilor, si întocmeste lista de neconformitati si propuneri de solutionare. Acestea vor fi înaintate fiecarui departament în parte pentru remedierea deficientelor, înlocuindu-se sau completandu-se plansele sau filele punctual, aferente specialitatilor la care s-au constatat neconformitati. acest exemplar martor ramane exemplarul de casa al SC MIHUL s.r.l.

 

Dupa verificarea interna a proiectului si realizarea exemplarului martor, se trece la editarea proiectului în numarul de exemplare convenit prin contract cu clientul.

Proiectul verificat intern si editat în numarul de exemplare stabilit prin contract este predat clientului, împreuna cu un CD cu formatele electronice ale tuturor proiectelor aferente celor 4 specialitati, dublate de fisiere format .pdf pentru toate documentele listate aflate în proiectul fizic.

Proiectantii firmei noastre urmaresc absolut toate lucrarile executate în baza proiectelor noastre, în conformitate cu graficul fazelor determinante si cerintei clientului. Acordam asistenta imediata în cazul aparitiei unor situatii neprevazute pe santier sau a unor urgente a caror rezolvare   nu suporta amanare. Pe tot parcursul urmaririi de santier, avem în vedere verificarea conformitatii  si calitatii  executiei, materialelor si tehnologiilor puse în opera de catre constructor, astfel încat, la final, rezultatul sa raspunda la cele mai exigente cerinte de calitate.

La finalul executiei realizam un raport în care evaluam calitatea lucrarilor executate, astfel încat beneficiarul sa poata receptiona lucrarea în cele mai bune conditii tehnice de exploatare a constructiei.